Bilningshammare Atlas Copco Cobra Combi

 

Atlas Copco Cobra Combi är en bilningshammare avsedd för lättare material. Bilningshammaren är utrustad med elektronisk tändning och HAPS-system (Hand Arm Protection System), vilket gör att du kan utföra tungt arbete mer än två gånger längre jämfört med andra bensindrivna bilningsmaskiner. Kombinera rotation, högre slagfrekvens och lägre slagenergi och du får en allroundbilningsmaskin med utmärkt borrningskapacitet. Flytta funktionsväljaren nedåt för borrning. Det aktiverar rotation och luftspolning. Slagfrekvensen är högre och slagenergin lägre jämfört med de andra maskinerna i samma serie. När du kombinerar hög slagfrekvens och lägre slagenergi med rotation får du en mycket kraftfull borrmaskin. Denna universalmaskin kan borra upp till 30 cm per minut i solid granit och till ett djup på upp till 2 meter, tack vare den inbyggda enheten för luftspolning.

 

Bilningshammare Atlas Copco Cobra PROi

 

Atlas Copco Cobra PROi är en bilningshammare avsedd för betongbrytning, asfaltskärning och stolpdrivning. Med 60 J vid verktygsspetsen bryter bilningshammaren hårda bergarter och armerad betong. Bilningshammaren är utrustad med HAPS-system (Hand Arm Protection System), vilket gör att du kan utföra tungt arbete mer än två gånger längre jämfört med andra bensindrivna bilningsmaskiner.