Stubbfräs Werkraft

Stubbfräs Werkraft 4-taktsmotor
Bild: Stubbfräs Werkraft

En effektiv stubbfräs med 4-taktsmotor på 11 kW. Maskinen fräser stubbar ned till 225 mm under markytan och upp till 515 mm över markytan. När du fällt träd och vill få bort stubbarna. Stubbfräsen är en kraftfull maskin, utrustad med ett roterande fräshjul, som förvandlar stubbar till flis och spån.