Dimas Diamond Tools blir Husqvarna Construction

Historien om hur Dimas och Partner blir startskottet till dagens Husqvarna Construction Products som idag omsätter över 300 miljoner i Sverige.

1971 startade Owe Persson och Curt Sundqvist Dimas Försäljnings AB där man tillandhöll allt inom håltagningsbranschen. Dimas såldes 1987 till Electroluxkoncernen och därefter såldes bolaget Dimas till Husqvarna Constructions.

Det som idag är Husqvarna Construction Products byggdes en gång upp runt bolagen Partner och Dimas. Partners kapmaskiner ägdes av Electrolux och man behövde en tillverkare av diamantverktyg till sina kapar. Det var så Dimas förvärvades av Electrolux 1987. Men med köpet av Dimas följde så mycket mera. Under 1990-talet och en bit in på 2000-talet skedde stora förändringar inom företagsgruppen. Kraftfulla förvärv genomfördes både i USA och Europa.

Dimas Diamond Tools
Reklam för Dimas Diamond Tools, 2002

Det officiella grundandet av Dimas Diamond Tools AB skedde 1972, av grundarna Owe Persson och Curt Sundqvist. När verksamheten i Dimas såldes 1987 omsatte bolaget 40 Mkr. Idag ligger den totala omsättningen inom Husqvarna Construction, där verksamheten i Jönköping och de forna dotterbolagen är en viktig del, på cirka 3,3 miljarder kronor.

Bolagsgruppen bytte namn, först till Electrolux Construction Products och när verksamheten bröts loss från Electrolux till Husqvarna Construction Products. Verksamheten inom Dimas och Partner blev själva startskottet för ett mycket större sammanhang. Dimas Diamond Tools gamla fabrik i Jönköping är idag en tillverkningsenhet bland många andra Husqvarna-fabriker i Europa, USA och Kina. Dimas verksamheten i Jönköping startades i liten skala 1977 på samma plats som den ligger idag. Men inte mycket är sig likt från tiden då bolaget hette Dimas. Den ursprungliga tomten är idag bebyggd till närmare 90 procent, i vissa delar i två plan.

År 1999, Håltagningsföretaget Promac AB i Åsbro har köpts upp av diamantverktygstillvarkaren Dimas, som ingår i Electroluxkoncernen. Promac tillverkade hydrauliska väggmaskiner för att ta hål för exempelvis dörrar och fönster i väggar av betong.

År 2008, Husqvarna lanserar demoleringsrobot. I november 2008 startade produktionen av Husqvarnas första demoleringsrobot, en fjärrstyrd rivningsmaskin, utvecklad av Husqvarna Construction Products i Jonsered. Roboten ingår i det nya produktområdet Demoleringsrobotar som ska stärka koncernens ledande position inom maskiner för byggindustrin.

Vidare har Husqvarna Construction gjort uppköp av Pullman Ermator (2017), HTC Sverige AB (2017), Blastrac (2021) och sortimentet av betong- och kompakteringsverksamhet från Atlas Copco (2017).

Diamantkärnborr från Husqvarna Construction Products

Husqvarna är ett av Sveriges starkaste varumärken som faktiskt har anor ända tillbaka till 1600-talet. På den tiden tillverkade bolaget vapen med exempelvis den välkända flintlåsmekanismen. Men det är kanske symaskiner och spisar som vi främst förknippar med Husqvarna.

Husqvarna Construction Products är ett av tre affärsområden inom Husqvarna Group AB. De övriga är skogsprodukter såsom motorsågar m m, trädgårdsprodukter för proffsanvändare och för konsumentmarknaden.

Läsvärda länkar om Dimas Diamond tools

https://www.professionelldemolering.se/articles/view/en-verklig-entreprenor-av-den-gamla-stammen

Länkar om Husqvarna Construction förvärv genom åren

https://www.nyteknik.se/industri/fusion-kring-hal-i-betong-ger-fler-jobb-i-astorp-6455315

https://www.entreprenad.com/article/view/349541/husqvarna_construction_koper_htcs_golvslipningsdivision

https://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/52664/husqvarna-koper-pullman-ermator.html

https://www.building-supply.se/article/view/751937/blastrac_kops_upp_av_husqvarna