Vedmaskin Kombi

Bild: Werkraft Vedmaskin Kombi

Vedmaskin som både kapar och klyver, försett med förlängt vedbord med rullband.
Stockarna kapas först i önskad längd (försedd med längdmätare). Därefter faller den kapade stocken ner i rännan för klyvning där den sedan klyvs i 4 delar.

Säkerhet
Vedmaskinen är utrustad med nödstopp som omedelbart stannar hela maskinen när den trycks in.
Vedmaskinen är även utrustad med s.k. dödmansgrepp. För kap-delen krävs det aktivering i handtaget för svärdet samt i stockhållaren. En annan viktig detalj är skyddsburarna, buren direkt efter svärdet är öppningsbart och är denna buren öppen så avbryts maskinen omedelbart.